Betonska galanterija Okapnica
Inženjering Bau

Betonska galanterija Okapnica

Betonska galanterija Okapnica u dimenzijama 20 x 60, 1,66 kom / m1 se može poručiti u firmi Inženjering bau koja proizvodi i prodaje elemente od betona.

Betonska galanterija Okapnica u dimenzijama 79 x 29,5, 0,79 kom / m1 se može poručiti u firmi Inzenjering Bau iz Beograda koja se bavi proizvodnjom i prodajom betonske galanterije u Beogradu.