Betonska galanterija ivičnjaci
Inženjering Bau

Betonska galanterija ivičnjaci

Betonski ivičnjaci, odnosno ivičnjaci od betona u raznim oblicima dimenzijama se mogu poručiti u firmi Inženjering Bau koja se bavi proizvodnjom i prodajom betonske galanterije u Beogradu.